Melvill van Carnbeelaan 8
3971 BE Driebergen-Rijsenburg
0343 51 00 63 / 06 48 06 00 76
info@strek.nl

 

   

Arbeidsdeskundig onderzoek

Waarom arbeidsdeskundig onderzoek?

 

Op de dag dat uw medewerker is gaan verzuimen, is er een traject van (maximaal) twee jaar gaan lopen waarin zowel uw medewerker  als u zelf als werkgever een aantal verplichtingen heeft in het kader van terugkeer in werk (Wet Verbetering Poortwachter).

 

Op het moment dat uw medewerker langere tijd (geheel of gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is en het is niet zeker dat hij of zij voor het einde van de 2 jaar (de wachttijd) weer (volledig) en duurzaam hersteld is, dan is het tijd voor een arbeidsdeskundig onderzoek. Het arbeidsdeskundig onderzoek is praktisch van aard en geeft helderheid aan zowel u als uw werknemer over de te nemen vervolgstappen.

 

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft op basis van feiten, antwoord op 4 vragen:

 

  1. Kan een medewerker terugkeren in zijn eigen werk?
  2. Zo niet, kan het werk aangepast worden?
  3. Zo niet, is er ander passend werk bij de eigen werkgever?
  4. Zo niet, welke functie bij een andere werkgever is wel mogelijk?

 

De bedrijfsarts heeft, op basis van medische gegevens, de beperkingen in kaart gebracht. Deze zijn verwerkt in een lijst.   Door het invullen van deze lijst, is ook duidelijk wat u nog wel kunt ( uw mogelijkheden): uw belastbaarheid.

 

Om een goed beeld te krijgen van u en de belasting die bij uw werk hoort, heeft de arbeidsdeskundige een gesprek met u als werkgever en ook met uw medewerker. Bevindingen uit het onderzoek worden verwerkt in een rapportage met conclusies en adviezen. Hiermee kunt u samen met uw medewerker verder vorm geven aan de resterende tijd van uw re-integratie.