s01

Op zoek naar de juiste plek!

s01

Op zoek naar de juiste plek!


Waarom arbeidsdeskundig onderzoek?

Op de dag dat uw medewerker zich heeft ziekgemeld gaat een traject van twee jaar lopen waarin zowel uw medewerker als u als werkgever een aantal verplichtingen heeft (Wet Verbetering Poortwachter).

Een arbeidsdeskundig onderzoek is raadzaam als het niet duidelijk is of uw medewerker voor het einde van de termijn van twee jaar weer duurzaam aan het werk kan. Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft helderheid aan zowel u als uw werknemer over de te nemen vervolgstappen.

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft op basis van feiten, antwoord op 4 vragen:

  1. Kan een medewerker terugkeren in zijn eigen werk?
  2. Zo niet, kan het werk aangepast worden?
  3. Zo niet, is er ander passend werk bij de eigen werkgever?
  4. Zo niet, welke functie bij een andere werkgever is wel mogelijk?

De bedrijfsarts stelt, op basis van medische gegevens en gesprekken met uw medewerker een lijst op met beperkingen. Als arbeidsdeskundig ga ik in gesprek met u en met uw medewerker om zodoende een goed beeld te krijgen van de functie, de organisatie en wat er tot nu toe aan re-integratie is gedaan. Soms spelen naast medische factoren ook andere factoren een rol waarom de re-integratie niet succesvol verloopt. Het is van belang dat deze belemmerende factoren benoemd gaan worden, alleen dan kan er gezocht worden naar een oplossing die recht doet aan beide partijen; Een arbeidsdeskundig onderzoek brengt beweging waar mogelijk en zorg waar nodig! Bevindingen uit mijn onderzoek worden verwerkt in een arbeidsdeskundige rapportage met conclusies en adviezen. Hiermee kunt u samen met uw medewerker verder vormgeven aan een succesvolle re-integratie.

Strek
Marjo Neplenbroek
Melvill van Carnbeelaan 8
3971 BE Driebergen
info@strek.nl
t: 06 48 06 00 76
KvK: 30192635
BTW: NL001942805B48
SRA: 3103
NvVA: 105554
Certificering: 40208